top of page

פוליסת תאונות אישיות

למד במהירות וביעילות את כל מה שחשוב לדעת על פוליסת תאונות אישיות.

פוליסות ביטוח תאונות אישיות המוצעות ע"י חברות הביטוח הינן פוליסות ביטוח פרטיות המציעות למבוטחים כיסוי ביטוחי במקרה של נכות ולעתים אף אובדן כושר עבודה אשר נגרמו כתוצאה מתאונה.

ישנם מקרים אשר מוחרגים בפוליסה באופן ספציפי ועל המבוטח לבחון היטב מהן ההחרגות (מקרים חריגים אשר אינם מכוסים ואינם מעניקים פיצוי) בפוליסה בטרם רכישתה.  לעתים מחייב ודואג המחוקק לרכישת פוליסת תאונות אישיות לציבור מסוים. כך למשל, פוליסת ביטוח תאונות אישיות לתלמידים. דוג' נוספת הן אגודות ספורט, מכוני כושר וגופים העוסקים בחינוך גופני מקצועי או חובבני אשר אמורים לרכוש ביטוח למקרים של פציעות עקב הפעילות הספורטיבית שהם מנהלים.

יש לשים לב מהי ההגדרה של "תאונה" בפוליסה משום שזו עשויה להשתנות מפוליסה לפוליסה.

לרוב, תאונה תפורש כאירוע פתאומי ולא צפוי אשר אינו קשור בתחלואה גופנית של הנפגע אלא מקור התאונה חיצוני לו ואשר גרמה לו נזק גוף.

יש לשים לב שמחלה שמתפרצת בפתאומיות אינה תאונה אישית כהגדרתה בפוליסה וכיסוי במקרים כאלו ניתן למצוא בפוליסות מחלות קשות. יחד עם זאת, ישנן חברות ביטוח המציעות הרחבות לפוליסות תאונות אישיות אשר במקרים מסוימים יפצו גם בגין התפרצות מחלה באופן פתאומי.

כדי לקבל פיצוי כספי מפוליסת תאונות אישיות, יש להראות כי התאונה גרמה לנזק גוף של ממש הבא לידי ביטוח באחוזי נכות. בד"כ נקודת המוצא לקביעת אחוזי הנכות הם אחוזי הנכות הנהוגים במוסד לביטוח לאומי לקביעת נכות אולם יש לשים לב מה הם המבחנים הספציפיים בכל פוליסה לצורך קביעת דרגות הנכות.

הכיסוי הביטוחי שניתן בפוליסות מסוג זה כולל פיצוי בגין נזקי גוף

שנגרמו למבוטחים עקב מגוון סוגי תאונות, בכל עת ובכל מקום, גם בחו"ל.

על מנת שניתן יהיה לקבל את התשלום התכוף המקסימאלי חשוב לשמור ולהציג את ההוצאות שהוצאו לאחר התאונה. חשוב מאוד לשמור על הקבלות, להביא תלושי שכר ואישורים על הוצאות ומסמכים נוספים.

הרחבה נוספת אפשרית בפוליסת תאונות אישיות הינה כיסוי עבור אובדן כושר עבודה אולם שוב, יש לשים לב מהי ההגדרה של אובדן כושר עבודה בפוליסה הספציפית ומהי תקופת ההמתנה שהפוליסה דורשת לצורך תשלום הפיצוי.

גובה הפיצוי הכספי המוצע בפוליסת תאונות אישיות תלוי בפרמיה אותה משלם המבוטח. הסכום המפורט בפוליסה עצמה נוגע למקרה מוות. באם יבקש המבוטח להגדילו, ישלם פרמיה גבוהה יותר וכך בהתאם יגדלו הסכומים אותם יוכל לקבל במקרה של נכות או חלילה מוות (במקרה של מוות יתבעו יורשיו של המבוטח) כך למשל, אם רכש מבוטח פוליסת תאונות אישיות בה מקרה המוות מבוטח בסכום 200,000 ₪, ונגרמו לו עקב תאונה 20% נכות, יקבל פיצוי בסך 40,000 ₪.

תביעות על פי פוליסות ביטוח מתיישנות לאחר שלוש שנים וכך גם בתביעות על פי פוליסת ביטוח תאונות אישיות. יש להגיש את התביעה לבית המשפט תוך שלוש שנים מקרות האירוע (התאונה) שאם לא, תתיישן התביעה ולא ניתן יהיה לקבל פיצוי.

המלצתנו היא לא להמתין ולא להתקרב למועד חלוף שלוש השנים אלא לפעול בזריזות ולהגיש תביעה. תשומת הלב כי מועד שלוש השנים מתייחס למועד הגשת תביעה לבימ"ש וכי הגשת טפסי תביעה לחברת הביטוח אינה עוצרת את מרוץ ההתיישנות.

אנו ממליצים לפנות לעורך דין המנוסה בהגשת וניהול תביעות מסוג זה מול חברות הביטוח והן בבתי המשפט. מניסיוננו הרב, מעבר לעובדה שייצוג ע"י עו"ד מפחית באופן משמעותי את סיכויי דחיית התביעה, גם הסכומים המשולמים ע"י חברת הביטוח למבוטח עולים באופן משמעותי עקב מעורבותו של עורך דין הבקיא בניהול תביעות מול חברות הביטוח אשר מנסות במקרים רבים להימנע ככל הניתן מלשלם פיצוי.

הכתוב לעיל אינו מהווה יעוץ משפטי ואינו מהווה תחליף ליעוץ משפטי.

לקביעת פגישת ייעוץ ללא התחייבות

פנייתך התקבלה

bottom of page