top of page

כיצד תוכלו להשיג כסף מהיר ודחוף לפני שתגישו תביעה לבית משפט

מהו תשלום תכוף בתאונת דרכים?

 ניתן לקבל כספים מחברת הביטוח שביטחה אותך בביטוח חובה

גם אם טרם הגשת תביעה לבית המשפט! 

נפגעים קשים בתאונות דרכים שלא נפגעו במסגרת תאונת עבודה זקוקים לעיתים לתשלום דחוף לצורכים מיידים הנובעים מפגיעתם, כמו צרכי ריפוי, סיעוד (עזרה בבית וכד') או מחייה.

כאשר המדובר בתאונת עבודה, יקבל בד"כ הנפגע תשלום בצורת דמי פגיעה המקבילים פחות או יותר לגובה השתכרותו נטו לפני התאונה, ולכן יהיה בכך בדרך כלל כדי לספק את צרכיו המיידים לאחר התאונה.

 

עם זאת, אין מניעה בחוק שגם נפגע בתאונת עבודה יגיש בקשה לתשלום תכוף בגין הוצאות ריפויו או סיעודו. הליך זה הוא ייחודי לנפגעי תאונות דרכים, ולכן אם לא נפגעת בתאונת דרכים לא קמה זכאות להגיש בקשה ממין זה. המטרה של הבקשה לתשלום תכוף היא השגת תשלום מהיר לנפגע עוד לפני הגשת התביעה. דהיינו, אין צורך בהגשת תביעה לבית המשפט על מנת לבקשה תשלום תכוף.

חשוב להדגיש שכל תשלום המתקבל כתשלום תכוף מקוזז בסופו של הליך מהפיצוי המתקבל.

העיקרון הוא שבתוך 60 ימים מהדרישה לחברת הביטוח ניתן כבר להגיש בקשה לביהמ"ש, שבדרך כלל דן בבקשה במהירות רבה – כך שבתוך כ- 4 חודשים לערך מרגע הפגיעה ניתן בדרך כלל כבר לקבל תשלום כלשהו ביד.

לרוב, חברות הביטוח מתייחסות ברצינות לדרישות לתשלום תכוף, ובמידה ואכן יש צורך כזה הן אכן נוהגות לשלמו לאחר תקופת זמן קצרה.

עם זאת, יש חשיבות מכרעת לביצוע ההליך הפרוצדוראלי כנדרש, שאחרת עלולה הבקשה להידחות רק על בסיס זה. על המבקש לשלוח "דרישה לתשלום תכוף" ערוכה לפי טופס הקיים בחוק לחברת הביטוח בדואר רשום, להמתין 60 יום ורק אז להגיש "בקשה לתשלום תכוף" לבית המשפט בצירוף עותק הדרישה. אי קיום הליך זה עלול להביא למחיקת הבקשה על הסף.

על מנת שניתן יהיה לקבל את התשלום התכוף המקסימאלי חשוב לשמור ולהציג את ההוצאות שהוצאו לאחר התאונה. חשוב מאוד לשמור על הקבלות, להביא תלושי שכר ואישורים על הוצאות ומסמכים נוספים.

 

 

 

תשלום תכוף הוא פתרון ביניים מצוין לצרכים המיידים העולים אחרי התאונה, ולכן ניתן לקבל תשלום תכוף בתקופה של שנתיים לאחר התאונה. כמובן שאם צרכי הריפוי, הסיעוד והמחייה ממשיכים לאחר מכן ניתן לבקש מביהמ"ש בקשה מיוחדת לפסיקת תשלום תכוף לאחר חלוף השנתיים ובד"כ כשקיימות נסיבות מיוחדות אכן ביהמ"ש ייעתר לבקשה.

ניתן כמובן להגיש יותר מבקשה אחת לתשלום תכוף לאורך חיי התיק. בד"כ משולם תשלום תכוף לתקופה של חצי שנה. ניתן להגיש בקשה נוספת לתשלום תכוף קודם לכך אם חלו שינויים משמעותיים בנסיבות.

מטרת התשלום התכוף היא גם לספק את צרכי המחייה של הנפגע בתאונה. צרכי המחייה מוגדרים כצרכי מזון, לבוש, מגורים וכד'. אם הנפגע בתאונה היה המפרנס היחיד או העיקרי בבית ופרנסת המשפחה תלויה בו, הרי שהוא זכאי לתשלום תכוף גם לצורך התמיכה במחיית משפחתו.

גם אם הנפגע נהרג חלילה בתאונת הדרכים, עדיין זכאים בן/בת זוגו, ילדיו והוריו התלויים בו לתשלום תכוף לצרכי מחייתם שלהם כמי שהיו תלויים במנוח לפרנסתם.  מטרה נוספת היא לספק את צרכי הסיעוד של הנפגע. כלומר את צרכיו של הנפגע לשירותים המיועדים לסייע לו בפעולות יום-יום כמו הלבשה, אכילה, שליטת בהפרשות, רחצה וניידות בבית, השגחה צמודה או בניהול משק הבית.

האמור לעיל אינו מהווה יעוץ משפטי.

המטרה היא להעמיד את הנפגע במצב בו הפגיעה בו לא משתקת את חייו וחיי התלויים בו.

 

לאור מורכבות הפרוצדורה בבקשה ולאור הצורך לפעולה מהירה ומידית אנו ממליצים בחום שלא לפעול לבד בהגשת הבקשה ולהתייעץ עם עו"ד העוסק בתחום תאונות הדרכים.

הנכם מוזמנים לפנות אלינו כדי שנסייע לכם למצות את זכויותיכם תוך זמן קצר וללא קשר להגשת תביעה לפיצוי על פי חוק הפיצויים לנפגעי תאונות דרכים.

לקביעת פגישת ייעוץ ללא התחייבות

פנייתך התקבלה

bottom of page