אישה מבוגרת על כיסא גלגלים נדחפת על ידיד אישה צעירה

אימה של א', לקראת סוף חייה הגישה תביעה כנגד חברת הביטוח הסיעודי כדי שתוכל לממן את העובד הסיעודי.

חברת הביטוח דחתה את תביעתה בטענה שהיא אינה במצב סיעודי, וא' ואחיה נאלצו לממן מכיסם את העובד הסיעודי הזר בעלות של אלפי שקלים בחודש.

לאחר מותה של האם, פנו למשרדנו א' ואחיה לפגישת ייעוץ במשרדנו. הסברנו להם שגם לאחר מות המבוטח, היורשים (א' ואחיה) יכולים להגיש תביעה ולקבל את קצבאות הסיעוד מחברת הביטוח.

ניהלנו הליך לא פשוט, שכן היה קושי בהוכחת מצבה הרפואי בהעדר יכולת לבדוק אותה בזמן אמת על ידי מומחה.

לאחר מאבק, פוצתה השפחה בסך של כ- 175,000 ₪, שהחזירה למשפחה את ההוצאות שהוציאו ואף למעלה מכך.

המסקנה: מכתב דחייה מחברת ביטוח אינו סוף פסוק.