סמל ביטוח לאומי וכיתוב בל250

 

ברגע שנפגעת בעבודה, עליך למלא טופס 250 המתאר את מצבך ועליו יהיה חתום גם המעסיק, זהו שלב הכרחי בהכרה בפציעתך מבחינת המוסד לביטוח לאומי

על גבי טופס הבל 250 צריך לחתום מעבידך. הקפד שהחלק בו מתוארת התאונה יהיה כמה שיותר מדוייק ולא סתם אמירה כללית. אם אתה עצמאי את זקוק ל טופס 250 לעצמאים

חשוב להבין כי טופס 250 אינו מקנה תשלום כשלעצמו.

צריך להביא את הטופס הזה לקופת החולים כדי לקבל "תעודה רפואית ראשונה לנפגע עבודה" שרק בעזרתה ניתן לקבל דמי פגיעה מהמוסד לביטוח לאומי.

הטופס השני אותו מגישים הוא תביעה להכרה בתאונה כתאונת עבודה. מילוי התביעה להכרה בתאונה כתאונת עבודה הינו שלב קריטי בהליך ההכרה בתאונה כתאונת עבודה, ולעיתים תביעות נדחות בשל מסירת גירסה לא מלאה או לא מדוייקת לגבי אופן התרחשות התאונה. חשוב מאוד להתייעץ לפני שממלאים את טופס התביעה לביטוח הלאומי.

ומה קורה עם המעסיק  לא מסכים למלא את הטפסים לביטוח לאומי. מה לעשות?

על פי חוק המעסיק חייב לשתף פעולה.

אם הוא לא משתף פעולה, יש להגיש את המסמכים כמות שהם ולציין שהמעביד לא משתף פעולה. למוסד לביטוח לאומי יש סמכות חוקית לדרוש מהמעביד לשתף פעולה.

לאחר שהתאונה מוכרת כתאונת עבודה, משולמים דמי פגיעה בגובה של 75% משכרך ברוטו לפני התאונה למשך 3 חודשים ממועד הפגיעה ולאחר מכן מוגשת תביעה לקביעת דרגת נכות מעבודה ואז משולמת קצבת נכות זמנית ולאחר מכן נקבעת הנכות הצמיתה, וכלל והיא גבוהה מ- 10% יתקבל מענק חד פעמי או קצבה קבועה.

חשוב לזכור שבזמן קבלת קצבת הנכות הזמנית או הקבועה מותר לעבוד בכל היקף משרה ועדיין להיות זכאי לקצבת הנכות